Όροι πώλησης

Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, πραγματοποιείτε κρατήσεις και συμμετέχετε στα παιχνίδια μας, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Γενικά

1.1. Οι όροι «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στη Virtual Room.
1.2. Κανένα σημείο στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν έχει σκοπό να σας προκαλέσει προβλήματα ή να σας στερήσει δικαιώματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο εξυπηρετούν γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. .Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διαφοροποιήσουμε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιεχομένων του ιστοτόπου, οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση.
1.3. Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Virtual Room. Δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιείτε, αν δεν έχετε λάβει προηγουμένως τη γραπτή έγκρισή μας, και αποδέχεστε ότι κάθε εν λόγω χρήση ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του κατόχου τους.
1.4. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται και περιλαμβάνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και κάθε διαφωνία υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων.
1.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας σας στις εγκαταστάσεις μας, πρέπει να ακολουθείτε τους κανόνες και τους κανονισμούς μας, να τηρείτε κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς και να συνεργάζεστε συνεχώς με τους εργαζομένους μας. Δεν ανεχόμαστε οποιονδήποτε εκφοβισμό ή παρενόχληση των εργαζομένων μας.
1.6. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσεις προς τρίτους ιστοτόπους, τους οποίους χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη και εμείς δεν αποδεχόμαστε καμία σχετική ευθύνη.
1.7. Η Virtual Room συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία σας χωρίς να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο και έχει δεσμευτεί να εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών στοιχείων σας.
1.8. Λόγω του χαρακτήρα των παιχνιδιών μας, δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφικού και ηχητικού υλικού, βίντεο και οποιωνδήποτε άλλων, ηλεκτρονικών ή μη, εγγραφών που περιλαμβάνονται στα παιχνίδια μας. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, tablet, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές ή άλλες συσκευές εγγραφής, εντός των δωματίων παιχνιδιού.
1.9. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, παρέχετε σε εμάς και σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες Εμπορικής Προώθησής μας το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα σας, βίντεο στο οποίο εμφανίζεστε εσείς ή/και άλλο παρόμοιο υλικό για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, εκτός εάν μας ζητήσετε συγκεκριμένα και γραπτώς να μην χρησιμοποιήσουμε την εν λόγω εικόνα, βίντεο ή άλλο παρόμοιο υλικό. Μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο από το σύστημά μας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση virtual-room.fr και αναφέροντας την τοποθεσία που επισκεφθήκατε και τη διεύθυνση URL της φωτογραφίας/εικόνας που θα θέλατε να απομακρυνθεί.
1.10. Η Virtual Room ζητά από τους επισκέπτες και τους πελάτες της να μην αποκαλύπτουν και να μην επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άλλο να αποκαλύψει, άμεσα ή έμμεσα, λεπτομέρειες των παιχνιδιών της στο κοινό.
1.11. Η Virtual Room ενδέχεται να επικοινωνεί περιστασιακά μαζί σας για να σας παρουσιάζει προσφορές και προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail.
1.12. Η Virtual Room δικαιούται να επιβάλλει χρεώσεις στους επισκέπτες για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται σκόπιμα ή λόγω εσφαλμένης χρήσης αντικειμένων.
1.13. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κέντρο παιχνιδιών Virtual Room της περιοχής σας στη διεύθυνση virtual-room.fr.

Ιστότοπος της Virtual Room

2.1. Αποδέχεστε ότι το διαδίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλές. Η Virtual Room θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληρωμών και των στοιχείων των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών. Η Virtual Room δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημία που μπορεί να υποστείτε συνεπεία της απώλειας της εμπιστευτικότητας τέτοιων πληροφοριών
2.2. Ούτε η Virtual Room ούτε τυχόν τρίτα μέρη παρέχουν εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και του υλικού που υπάρχουν ή παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο για οποιονδήποτε ιδιαίτερο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι τέτοιους είδους πληροφορίες και υλικό ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και εξαιρούμε ρητά την ευθύνη για τυχόν τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στον μέγιστο βαθμό κατά τον οποίο επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
2.3. Ο ιστότοπος της Virtual Room προορίζεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, εκχώρηση αδειών χρήσης, δημιουργία παράγωγων έργων από, μεταφορά ή πώληση οποιασδήποτε πληροφορίες που έχει αποκτηθεί από τον παρόντα ιστότοπο.
2.4. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση προς ή η χρήση του συνόλου ή τμήματος του ιστοτόπου της Virtual Room για οποιονδήποτε δόλιο, παράνομο, δυσφημιστικό, επιβλαβή, χυδαίο ή ανάρμοστο σκοπό.

Κρατήσεις

3.1. Τα περισσότερα παιχνίδια μας έχουν σχεδιαστεί για ομάδα 2-4 ατόμων ανά δωμάτιο με αποκλειστική χρήση του εν λόγω δωματίου. Λεπτομέρειες για κάθε παιχνίδι παρέχονται στον ιστότοπο μας.
3.2. Η κράτηση παιχνιδιού επιτρέπεται μόνο από άτομα που έχουν συμπληρώσει το18ο έτος της ηλικίας τους.
3.3. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των κρατήσεων παιχνιδιού για εσάς είστε εσείς.
3.4. Οποιαδήποτε αγορά παιχνιδιού είναι έγκυρη μόνο αφού υποβληθεί σε επεξεργασία από τη Virtual Room.
3.5. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση ή μεταπώληση παιχνιδιών για κανέναν λόγο. Αν κάποιο παιχνίδι μεταβιβαστεί ή μεταπωληθεί κατά παράβαση αυτού του όρου, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο παιχνίδι στον δικαιούχο του παιχνιδιού ή στο άτομο που αξιώνει το δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι. 
3.6. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή καταχώριση των στοιχείων σας στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική κράτησή σας, εγγυάστε στη Virtual Room ότι όλα τα στοιχεία που καταχωρίσατε είναι αληθή και ακριβή.
3.7. Θα λάβετε την επιβεβαίωση της κράτησής σας μόνο μέσω e-mail. Η Virtual Room δεν θα στείλει περαιτέρω επιβεβαίωση μέσω ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου.
3.8. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο καθορισμένο αριθμό ημερών νωρίτερα. Για κρατήσεις περισσότερες ημέρες νωρίτερα, επικοινωνήστε με το κέντρο παιχνιδιών Virtual Room της περιοχής σας στη διεύθυνση virtual-room.fr/locations.
3.9. Αν η ομάδας σας φτάσει με καθυστέρηση 30 ή περισσότερων λεπτών, η κράτησή σας καθίσταται άκυρη και δεν θα σας επιτραπεί η είσοδος. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επιστρέφονται τα χρήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της κράτησής σας.
3.10. Όλες οι κρατήσεις είναι οριστικές, καθώς πρόκειται για ΖΩΝΤΑΝΟ παιχνίδι. Δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων, αλλαγές, ακυρώσεις ή μεταφορές της κράτησης.
3.11. Ανωτέρα βία: Η Virtual Room δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερημένη άφιξή σας είτε αυτή οφείλεται σε άσχημο καιρό, απεργίες, διαδηλώσεις, πλημμύρες, κυκλοφοριακή συμφόρηση,κοινωνικές αναταραχές ή άλλη αιτία. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξή σας σύμφωνα με την κράτησή σας.

Τιμή και πληρωμή

4.1. Η τιμή (με τον ανάλογο φόρο ή ΦΠΑ) για ένα παιχνίδι ανά άτομο δηλώνεται στον ιστότοπό μας.
4.2. Η τιμή ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων σε ένα δωμάτιο, το παιχνίδι για το οποίο έχει γίνει η κράτηση, την ημέρα της εβδομάδας ή/και προσωρινές προωθήσεις.
4.3. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε από τις κύριες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
4.4. Απαιτείται εξόφληση κατά την κράτηση.
4.5. Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδια λιγότερων ατόμων από αυτά που δηλώνονται στην κράτηση, η διαφορά στην τιμή δεν επιστρέφεται.

Ασφάλεια και διασκέδαση

5.1. Προτού ξεκινήσει το παιχνίδι, θα ενημερωθείτε σχετικά με το παιχνίδι από τον Game Master. Κάθε παίκτης συμμετέχει στο παιχνίδι με δική του ευθύνη. Η Virtual Room δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά σε εξοπλισμό.
5.2. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης της παροχής υπηρεσίας σε οποιονδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών ή του προσωπικού της Virtual Room.
5.3. Δεν επιτρέπεται να φέρνετε ποτά ή φαγητά στον χώρο υποδοχής του κέντρου παιχνιδιών χωρίς πρότερη έγκριση εκ μέρους μας. Δεν επιτρέπονται φαγητά ή ποτά εντός των δωματίων παιχνιδιού.
5.4. Για την είσοδό σας, απαιτείται η επιβεβαίωση του πλήρους ονόματος του ατόμου που έκανε την κράτηση. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να προσκομίσετε ταυτότητα με φωτογραφία ή/και πιστωτική κάρτα.
5.5. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο υποδοχής ή στα δωμάτια παιχνιδιών παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται συνεχώς από τουλάχιστον έναν ενήλικα, καθώς και σε κάθε δωμάτιο παιχνιδιού. Οποιοσδήποτε εισέρχεται στα δωμάτια παιχνιδιού πρέπει πρώτα να καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο εισόδου, είτε συμμετέχει στο παιχνίδι είτε όχι.